Informacje > Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KKM Kaloryfer

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KKM Kaloryfer

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KKM Kaloryfer które odbędzie się 14 kwietnia 2024 o godz.16.00 w salce szkoleniowej KŻ Horn, przy ul. Koziej 22.

Zebranie ma charakter sprawozdawczy.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Walnego Zebrania Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ Przedstawienie porządku obrad Stwierdzenie prawomocności obrad WZ

II. Sprawozdanie Finansowe Dyskusja Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności za sezon 2023/2024 Dyskusja Udzielenie absolutorium Zarządowi

IV. Wolne wnioski Zakończenie obrad

 

Do zobaczenia!