Regulamin kąpieli zimowych Krakowskiego Klubu Morsów "KALORYFER"

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kąpieli

 • Kąpiele członków Krakowskiego Klubu Morsów Kaloryfer odbywają się w kąpielisku Bagry przy Klubie Żeglarskim Horn Kraków na podstawie porozumienia z Administratorem terenu.
 • Uczestnicy kąpieli muszą się bezwzględnie podporządkować regulaminowi kąpieli oraz osobom prowadzącym kąpiel.
 • Uczestnicy biorą udział w kąpieli na własną odpowiedzialność uwzględniając aktualny stan zdrowia, kondycję fizyczną oraz brak przeciwskazań.
 • W wodzie nie należy przebywać dłużej niż 5 minut. W wyjątkowych przypadkach w porozumieniu z organizatorem kąpiel może trwać dłużej.
 • Jeżeli organizator nakaże opuścić kąpielisko należy bezwzględnie podporządkować się jego decyzji.
 • Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator może ograniczyć ilość osób jednocześnie przebywających w wodzie.
 • Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wychodzić poza ustalony obszar kąpieliska.
 • Po kąpieli należy się bezzwłocznie ubrać aby uniknąć ryzyka wyziębienia organizmu.
 • Zabrania się pływania bez bojki asekuracyjnej / ratowniczej.
 • Zabrania się pływania dalej niż 10m od schodów, po których wchodzimy do wody (nie dotyczy sekcji pływackiej)
 • Zabrania się wchodzenia / wychodzenia po pochylni do wodowania łodzi.
 • Sekcja pływacka trenuje po kąpieli morsowej wyłącznie w asyście kajaka.
 • Osoby niebędące członkami Klubu i zarazem rozpoczynające przygodę z morsowaniem mają obowiązek przed każdą kąpielą zgłosić się do wyznaczonych przez organizatora osób funkcyjnych, podpisać oświadczenie, listę uczestnictwa oraz wziąć udział w rozgrzewce. Do wody mogą wejść wyłącznie pod opieką osób funkcyjnych. Czas kąpieli 1-3 minut